DEN KOSMISKA KONFLIKTEN OCH DESS KULMINATION

spiritual warfare 8DEN KOSMISKA KONFLIKTEN

DEN  KOSMISKA  KONFLIKTEN OCH DESS KULMINATION

I  början av mänsklighetens historia  gjorde den mäktige Lucifer gjorde uppror mot  sin Skapare och Härskare. En  konflikt av oerhörda dimensioner uppstod  mellan Gud och Satan, mellan ljuset och mörkret.  Denna kosmiska konflikt har fortgått outtröttligt  ända sedan dess.  Och ända från den dag då Adam blev sataniskt förförd Edens lustgård att deltaga i motståndet  mot Gud , har tankarna, handligarna och livet hos varenda människa, med undantag av Jesus Kristus, manifesterat konflikten i  de himmelska sfärerna.

De katalytiska händelserna i slutet av mänsklighetens tidsålder är den sista akten i detta stora kosmiska drama som  leds av den suveräne Elohim, universums  Gud . Den kosmiska konfliktens ekvation och dess  lösning är i själva verket ganska enkel . För människan blir bilden klar och frågorna får sina svar då Guds Ande kommer och tar sin boning i henne .

Vem kommer framdels att regera över Guds skapelse , Satan eller Gud ? Kommer mörkrets rike som nu styrs genom terrorbalans av dess  furste Satan, att också  i framtiden  ha herraväldet över planeten Tellus och dess invånare?  Eller kommer vår planet att totalt införlivas  i det kommande synliga Gudsriket  vars  regent kommer att vara Kristus ? Gudsriket  är ju  nu i denna nådens tidsålder osynlig, den finns  i  människor som tagit emot  Guds Son,  enligt hans egen utsago : ” Ty se, Guds rike är invärtes i eder.”  Luk.17 :20. Guds rikes goda frukter kan vi se redan här i tiden.  Däremot är Guds Rikes väsen och skeenden osynliga. Samarbetet mellan Gud och människan  sker  genom  tron på Guds Son.

Långt före  Gud uttalade kommando-orden  för jordens  existens ( gudsförnekarnas ”Big Bang” ), visste  Han att hela mänskligheten under  speciella  tidsåldrar skulle bli medborgare i  den fallna ängeln Lucifers domäner . Men trots allt hade Han allt under kontroll.

Djävulens ord till Jesus , Guds Son, var ju : ” Åt dig vill jag giva makten över allt detta med dess härlighet; ty åt mig har den blivit överlämnad, och åt vem jag vill kan jag giva den.  Om du alltså tillbeder inför mig, så skall den hel och hållen höra dig till.” Luk. 4:5-7

Gud hade i sitt rådslut bestämt att mitt inifrån Satans herravälde, ha ett folk som skulle vara lydig Honom och underkastad Guds  herravälde samtidigt som de  levde på områden som tillhörde mörkrets Furste. Det judiska folket utvaldes för detta syfte. De  kunde tillika vara  invånare i ett andligt, osynligt kungarike som styrdes från den himmelska världen. Senare infogades i detta Gudsrike på jorden, också människor ur andra folkslag, genom Hans Sons Seger över Satans herravälde. ” Detta genom att Han uppväckte Kristus  från de döda och satte Honom på sin högra sida i den himmelska världen,  över alla andevärldens furstar och väldigheter och makter och herradömen.” Ef.1:20

De apokalyptiska händelserna i dennna tidsålders slut, finns klart utmärkta i Guds ord. Messias, Jesus Kristus ( Yeshua haMaschiah ) kommer att utgå som segrare. Satan, antikrist och hans anhängare kommer att förflyttas till den plats som Gud bestämt.  För Guds folk väntar tusenårsriket, fredsriket och efter det, en ny Himmel och en ny jord ! Aposteln Johannes fick se detta och skriver : ” Och jag såg en ny himmel och en ny jord;  för den förra himmelen och förra jorden var borta, och havet fanns inte mera.” Joh.upp. 21:1

Advertisements
Posted in Okategoriserade | Leave a comment

.

Posted in Okategoriserade | Leave a comment

Hej världen!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!

Posted in Okategoriserade | 1 Comment